Draudžiama lošti nuotolinius stalo lošimus asmenims, kuriems nėra sukakę 21 metai. Draudžiama lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų. Įspėjame: neatsakingas lošimas gali tapti priklausomybės nuo azartinių lošimų priežastimi

  MANO STATYMO PAGALBA

GALIMI STATYMO TIPAI :

Paprastas statymas

Tai įprastas statymo tipas, kaip lažybų kortelėje yra tik viena baigtis (mažiausia rizikos grupė). Pastaba, jei pasirinktas šis statymas ir kortelėje yra daugiau nei vienas įvykis statymo metu, jie bus išskaidyti į atskiras korteles.

Kombinuotas statymas

Statymo tipas, kaip norimos įvykio baigtys kombinuojamos tarpusavyje ( kortelėje daugiau nei du įvykiai ir ne daugiau, kaip 30 įvykių), statymo privalumas didesni koeficientai, kas įtakoja didesnius prognozuojamus laimėjimus.

Sisteminis statymas

Tai pasirinktų trijų ir daugiau įvykių baigčių kombinacijos iš kurių suformuojamos sistemos. Taip pat galite sisteminio formavimo metu išsirinkti įvykius - konstantas.

Konstanta - tai fiksuotas įvykis, įtraukiamas į visas sistemas, konstantų kiekis įtakoja kiek sistemoje bus galimų kombinacijų.

 • Įrašykite statomą pinigų sumą ir pasirinkite „Atlikti statymą“ .
 • Laimėjimas skaičiuojamas sudauginant pastatytą sumą ir pasirinkto įvykio kursą.
 • Laimėtų kortelių laimėjimai, kurios buvo statytos internetu, pervedami į kliento balansą iš kart kai yra suvedami rezultatai.

Atlikti statymą yra tikrai paprasta.
1 žingsnis.
Pasirinkite savo mėsgtamą sporto šaką, pvz.: krepšinis.
2 žingsnis.
Pasirinkite šalį / lygą, pvz.: Lietuva, LKL
3 žingsnis.
Įvykį ir jo baigtį.
4 žingsnis.
Skaičiuoklėje nurodykite statymo sumą ir spauskite toliau, peržiūrėkite savo statymo lapelį ir spauskite mygtuką „patvirtinti“ statymą.

Šis lažybų įvykis turi būti kombinuojamas su dar mažiausiai 4 įvykiais.

Tai pasirinkto įvykio arba įvykių grupės statymas, kaip kiekviena baigtis nėra priklausoma viena nuo kitos, sėkmės atveju užskaitomi tik tie įvykiai kurių baigtys sutapo su lošėjo pasirinktais variantais.

Kombinuotas statymas – tai lošėjo pasirinktų statymų įvykių grupė (daugiau nei vienas įvykis), kur sėkmės atveju įvykiai privalo būti visi atspėti, kitu atveju laikomas pralaimėjimas.
Pavyzdys:
Jei lošėjas pasirinko 3 įvykius A (koef. 2), B (koef. 1,5), C (koef. 4) ir pastatė  1 EUR, jo prognozuojama laimėjimo suma apsikaičiuojama (2 koef. X 1,5 koef. X 4 koef.) x 1 EUR =   12 EUR, laimėjimas galioji tik tuo atveju jei atspėjamos visos baigtys, kitu atveju kortelė skaitoma pralaimėta. Naudojant kombinuotą statymą bendras koeficientas gaunamas pasirinktų įvykių sandaugai.

Sisteminis statymas – tai statymas grupuojant lažybų įvykius į sistemas už pasirinktų įvykių baigtį iš ne daugiau, kaip 30 įvykių grupės, kai lošėjas nurodo, kiek įvykių baigčių turi būti atspėta, kad lošėjas gautų laimėjimą.
Sisteminių statymų tipai:

 • Paprastas sisteminis statymas – kai lošėjas pasirenka lažybų įvykius, už kurių baigtis norėtų atlikti statymą ir apsidraudžia, jei neatspėtų nors vieno įvykio baigties, pasirinkdamas galimų klaidų skaičių.
 • Sisteminis statymas su konstanta – tai paprastas sisteminis statymas, kai lošėjas pasirenka, kurio būtent lažybų įvykio baigtis turi būti atspėta teisingai. Šiuo atveju neatspėjus pasirinkto įvykio baigties, lošėjas pralaimi.

Plačiau apie sisteminį statymą ir pavyzdžius
Šiame statyme lošėjas gali pasirinkti įvykių kiekį, konstantų kiekį ir kombinacijų kiekį savo nuožiūra iš pateiktų galimų sistemų.
Konstanta - įvykis kuris įeina į visas kombinaciją, tačiau šio įvykio baigties neatspėjus lažybų kortelė pripažįstama pralaimėjusia, kadangi tada nebus nei vienos laimėtos kombinacijos.

Galimi du sisteminio statymo tipai - paprastas sisteminis statymas ir sisteminis statymas naudojant konstantas.
Paprastame sisteminiame statyme lošėjas gali pasirinkti tiek įvykių baigčių kiek mažiausiai tikisi atspėti. Pirmiausia lošėjas pasirenka įvykių kiekį, po to kiek  mažiausiai įvykių baigčių jis tikisi atspėti. Tarkim jis pasirinko 3 iš 5, vadinasi užtenka iš penkių įvykių baigčių atspėti trijų įvykių baigtis. Galima pasirinkti nebūtinai 3 iš 5. Galima rinktis 2 iš 3, 3 iš 4, 4 iš 5, 5 iš 6, 6 iš 7......., 4 iš 10, 7 iš 11 ir t.t. Šiame statyme nesvarbu kurių būtent įvykių baigtį klientas atspėja, svarbu tik atspėti ne mažiau įvykių baigčių, nei jų yra vienoje kombinacijoje. Galima atspėti ir visas baigtis. Tada laimėjimas bus maksimalus, tačiau mažesnis, nei kombinuoto nesisteminio statymo iš tų pačių įvykių, kadangi čia laimėjimas apskaičiuojamas pagal kitas taisykles.
Pasirinkus įvykių kiekį lažybų kortelėje ir įvykių kiekį vienoje kombinacijoje „Mano statymai“ skaičiuoklė apskaičiuoja, kiek egzistuoja įmanomų skirtingų kombinacijų variantų.

Pavyzdys 1.
Jei spėjama 3 iš 5, egzistuoja 10 variantų, jei 4 iš 6 – 15 ir t.t. Minimalus statymas vienai kombinacijai – 0,3 EUR. Statoma suma apskaičiuojama variantų kiekį padauginus iš statomos sumos ant vienos kombinacijos.

Pavyzdys 2.
Jei pasirenkame statymą 3 iš 5 įvykių - kombinacijų variantų yra 10, jei pasirinkta statoma suma  yra, tarkim, 2,00 EUR tai reiškia, kad už kiekvieną iš 10 įmanomų kombinacijų klientas statot 2,00 EUR. Tokiu būdu statoma suma yra 20,00 EUR.
Apskaičiavimas: 10 kombinacijų X 2,00 EUR. = 20,00 EUR.

Sisteminiame statyme laimėjimas skaičiuojamas susumavus visų kombinacijų laimėtas sumas. Kiekviena kombinacija lošia atskirai ir jei ji laimi, tai jos laimėjimas prisisumuoja prie bendro lažybų kortelės laimėjimo.

Pavyzdys 3, be konstantos:
Tarkime, turime 3 įvykius A (su koeficientu 1,2), B (su koeficientu 2,0) ir C (su koeficientu 3,0). Jei darome sisteminį statymą po 2 įvykius (arba kitaip tariant, su 1 galima klaida), tai iš trijų įvykių gauname 3 kombinacijas po 2 įvykius: AB, AC, BC. Kombinacijos AB koeficientas yra lygus 2,4 (1,2 * 2,0 = 2,4), AC - 3,6 (1,2 * 3,0 = 3,6) ir kombinacijos BC koeficientas lygus 6.0 (2,0 * 3,0 = 6,0). Už kiekvieną kombinaciją sisteminiame statyme yra statoma tokia pati suma. Tarkime, 1,00 EUR Kadangi šiame statyme yra 3 kombinacijos, tai 1,00 EUR. * 3 komb. = 3.00 EUR. (už statymą reikia sumokėti 3,00 EUR). Jei paaiškėjus įvykių rezultatams neatspėtas nei vienas įvykis arba atspėtas tik vienas įvykis iš 3, tai nebus nei vienos laimėtos kombinacijos (bendras laimėjimas lygus 0,00 EUR.), jei atspėti bet kurie 2 įvykiai, tai visada egzistuos kažkuri viena kombinacija, kuri bus laimėta. Jei atspėti įvykiai A ir B, tai tokios lažybų kortelės laimėjimas bus lygus tos kombinacijos laimėjimui, t.y. (A * B * 1,00 EUR.) = (1,2 * 2,0  * 1,00 EUR.) = (2,4 * 1,00 EUR.) = 2,40 EUR.; jei atspėti įvykiai A ir C, tai bendras lažybų kortelės laimėjimas atitinkamai bus lygus 3,60 EUR.; o jei atspėti įvykiai B ir C, tai laimėjimas bus 6,00 EUR. Jeigu atspėti visi 3 įvykiai, tai visos kombinacijos bus laimėtos ir bendras lažybų kortelės laimėjimas bus lygus visų kombinacijų laimėjimų sumai, t.y. 2,40 EUR. + 3,60 EUR. + 6,00 EUR = 12,00 EUR.

Pavyzdys 3, su konstanta:    
Tarkime, turime tuos pačius 3 įvykius: A (su koeficientu 1,2), B (su koeficientu 2,0) ir C (su koeficientu 3,0). Šiuo atveju padarome pirmą įvykį A konstanta, o iš likusių dviejų įvykių B ir C darysime visas įmanomas kombinacijas po 1 įvykį (p.s. tik naudojant konstantas iš likusių nekonstantinių įvykių galima kombinuoti po vieną įvykį). Gauname 2 kombinacijas po 2 įvykius: A:B ir A:C (simboliu „:“ atskiriame konstantas nuo likusių įvykių). Kombinacijos AB koeficientas yra lygus 2,4 (1,2 * 2,0 = 2,4), o AC - 3,6 (1,2 * 3,0 = 3,6). Už kiekvieną kombinaciją sisteminiame statyme yra statoma tokia pati suma. Tarkime, 1,00 EUR. Kadangi šiame statyme yra 2 kombinacijos, tai 1,00 EUR * 2 = 2.00 EUR. (už statymą reikia sumokėti 2,00 EUR.). Jei paaiškėjus įvykių rezultatams neatspėtas nei vienas įvykis arba atspėtas tik vienas įvykis iš 3, tai nebus nei vienos laimėtos kombinacijos (bendras laimėjimas lygus 0,00 EUR), jei atspėtas įvykis A ir bet kuris vienas iš įvykių B ir C, tai visada egzistuos kažkuri viena kombinacija, kuri bus laimėta. Jei atspėti įvykiai A ir B, tai tokios lažybų kortelės laimėjimas bus lygus tos kombinacijos laimėjimui, t.y. (A * B * 1,00 EUR.) = (1,2 * 2,0  * 1,00 EUR.) = (2,4 * 1,00 EUR.) = 2,40 EUR.; jei atspėti įvykiai A ir C, tai bendras lažybų kortelės laimėjimas atitinkamai bus lygus 3,60 EUR.; o jei atspėti įvykiai B ir C, tačiau neatspėtas įvykis A, tai laimėjimas bus 0,00 EUR. Jeigu atspėti visi 3 įvykiai, tai visos kombinacijos bus laimėtos ir bendras lažybų kortelės laimėjimas bus lygus visų kombinacijų laimėjimų sumai, t.y. 2,40 EUR + 3,60 EUR. = 6,00 EUR.

 • Taigi, sisteminiame statyme bendras lažybų kortelės laimėjimas gali būti ir didesnis, ir mažesnis už pastatytą bendrą sumą.
 • Atitinkama sistema yra taikoma ir esant didesniam įvykių kiekiui lažybų kortelėje, ir esant didesniam kombinacijų kiekiui.

Išvada:
Sisteminio statymo laimėjimas priklauso nuo laimėtų įvykių kiekio ir nuo laimėtų įvykių koeficientų.

Handikapai - tai tokie statymai, kuriuose statymo sumetimais yra pasirenkamos tam tikros sąlygos nugalėtojui nustatyti, nepaisant tikro rungtynių rezultato.

Azijietiškas Handikapas yra statymo rūšis, kurioje vienai komandai, silpnesniajai pusei, yra suteikiamas pranašumas. Tai reiškia, kad vienai komandai suteikiant pranašumą, kitai duodamas lygiai toks pat minusinis handikapas, pavyzdžiui -0.5 ir 0.5.

 • Jeigu Jūs atliekate statymą už -0.5, jūsų statymas bus laikomas sėkmingu, jeigu Jūsų pasirinkta komanda laimės.
 • Jeigu Jūs atliekate statymą už 0.5, tuomet Jūsų statymas bus laikomas sėkmingu, jeigu Jūsų pasirinkta komanda laimės arba varžybos pasibaigs lygiosiomis.

1x2 su handikapu (3 variantų handikapas) - tai tokia statymo rūšis, kai galimi trys statymai.

Pavyzdys:

 • 1x2 su handikapu (-1) – jūs atliekate statymą, kad laimės namų komanda, o varžybos baigiasi 1-0. Tačiau dėl papildomų handikapo sąlygų, galutinis rezultatas 0-0. Tai reiškia, jog savo statymą pralaimėjote. Statymas būtų sėkmingas, jei namų komanda laimėtų bent dviem įvarčiais;
 • 1x2 su handikapu (-1) - jūs atliekate statymą, kad varžybos baigsis lygiosiomis, o varžybos baigiasi 2-0. Tačiau dėl papildomų handikapo sąlygų, galutinis rezultatas 1-0. Tai reiškia, jog savo statymą pralaimėjote (varžybos nesibaigė lygiosiomis). Statymas būtų sėkmingas, jei namų komanda laimėtų tik vieno įvarčio skirtumu;
 • 1x2 su handikapu (-1) - jūs atliekate statymą, kad laimės svečių komanda, o varžybos baigiasi 2-1. Tačiau dėl papildomų handikapo sąlygų, galutinis rezultatas 2-2. Tai reiškia, jog savo statymą pralaimėjote. Statymas būtų sėkmingas, varžybos turi baigtis svečių komandos laimėjimu arba lygiosiomis.

Atliekant Azijietiško Handikapo / „Daugiau/Mažiau“ statymus su mišriais parametrais, statymai gali būti ne tik sėkmingi ar nesėkmingi, tačiau taip pat ir pusiau sėkmingi ir pusiau nesėkmingi.

Pavyzdys:

„Azijietiškas Handikapas 0,25“ yra „Azijietiško Handikapo 0“ ir „Azijietiško Handikapo 0.5“ derinys.
 • Jei atliekate statymą „AH 0.25 (namų)“, o varžybos baigiasi lygiosiomis (0-0, 1-1, 2-2 ir t.t.) jūsų statymas pusiau sėkmingas;
 • Jei atliekate statymą „AH -0.25 (namų)“ o varžybos baigiasi lygiosiomis, jūsų statymas pusiau nesėkmingas.
Azijietiškas Handikapas 0.75 yra Azijietiško Handikapo 0.5 ir Azijietiško Handikapo 1.
 • Jei atliekate statymą „AH 0.75 (namų)“ ir namų komanda laimi vieno įvarčio skirtumu (0-1, 1-2, 2-3 ir t.t.) jūsų statymas pusiau nesėkmingas;
 • Jei atliekate statymą „AH -0.75 (namų)“ ir namų komanda laimi 2-1, jūsų statymas pusiau sėkmingas.
„Daugiau/Mažiau 2.25“ – tai „Daugiau/Mažiau 2“ ir „Daugiau/Mažiau 2.5“ derinys.
 • Jei atliekate statymą „Daugiau 2.25“, o varžybų metu pelnyti 2 įvarčiai, jūsų statymas pusiau nesėkmingas;
 • Jei atliekate statymą „Mažiau 2.25“, o varžybų metu pelnyti 2 įvarčiai, jūsų statymas pusiau sėkmingas.

Atliekant Azijietiško Handikapo / „Daugiau/Mažiau“ statymus su sveikojo skaičiaus sąlyga, statymai gali būti atšaukti, o ne tik būti sėkmingi ar nesėkmingi.

Pavyzdys:

 • Jei jūsų statymas Azijietiškas Handikapas 0, statymas atšaukiamas ir pinigai grąžinami, jei varžybos baigiasi lygiosiomis;
 • Jei jūsų statymas Azijietiškas Handikapas 1, statymas atšaukiamas ir pinigai grąžinami, jei varžybos baigiasi pergale išvykoje vieno įvarčio skirtumu;
 • Jei jūsų statymas „Daugiau/Mažiau“, statymas atšaukiamas ir pinigai grąžinami, jei pelnytų įvarčių skaičius yra 2. „Daugiau/Mažiau“ statymuose nesvarbu, kuri komanda laimi. Lemiamas kriterijus yra pelnytų įvarčių skaičius.

Jei jūsų statymas pusiau nesėkmingas, tai reiškia, jog pusė jūsų statymo grąžinama atgal, o kita pusė pralaimima. Nauji šansai (koeficientas) automatiškai nustatomi 0.5.

Jei jūsų statymas pusiau sėkmingas, tai reiškia, jog pusė statymo grąžinama atgal, o kita pusė laimi taikant perskaičiuotą koeficientą: [(KOEF.+1)/2]*STATYMAS/2.

Grandinėlė - statymo būdas lažybų gurmanams. Čia statoma už kiekvieną pasirinktą įvykį atskirai. Statymo suma kiekvienam įvykiui yra lygi kliento statomai sumai, nurodytai statymo metu. Klientas pats pasirenka įvykių seką lažybų kortelėje ir daro įmoką tik už pirmą įvykį grandinėlėje . Šiam statymui sistemoje išskiriama virtuali sąskaita. Įvykus pirmam įvykiui lažybų kortelėje, nustatoma, ar jis laimėjo, ar ne. Jei pirmas statymas laimėtas, jo laimėjimo suma pervedama į virtualią grandinėlės sąskaitą ir iš tos sąskaitos atliekamas statymas už antrą įvykį kortelėje, statant už jį tą pačią sumą, kaip ir už pirmą įvykį. Veiksmai kartojami su visais įvykiais lažybų kortelėje, jei virtualioje grandinėlės sąskaitoje yra pakankamai pinigų atlikti statymus už kiekvieną iš sekančių įvykių. Jei sąskaitoje nepakanka pinigų, sekančiame statyme statomas visas sąskaitos likutis. Jei po kažkurio statymo rezultato paskelbimo sąskaitos suma lieka 0,00 EUR – lažybų kortelė laikoma pralaimėta. O jei, įvykus visiems įvykiams lažybų kortelėje, sąskaitoje lieka kažkokia pinigų suma – ji tampa kliento laimėjimo suma. Statymai grandinėlėje užskaitinėjami ta tvarka, kokia įvykiai buvo sudėti į lažybų kortelę. Laikas, kada prasideda ar pasibaigia įvykiai, čia nieko neįtakoja.

Tai statymo tipas, kai vienai iš komandų suteikiamas pranašumas. šio statymo tipo esmė - kas laimės po lažybų įvykio baigties prie galutinio rezultato pridėjus Jūsų pasirinktą taškų kiekį Jūsų pasirinktai komandai.

Lažybų kortelė Pagalba

 1. 1 Pasirinkite sporto šaką;
 2. 2 Pasirinkite įvykį ir jo baigtį;
 3. 3 Pasirinkite statymo tipą ir sumą;