Draudžiama lošti nuotolinius stalo lošimus ir lošimus a kategorijos automatais asmenims, kuriems nėra sukakę 21 metai. Draudžiama lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų. įspėjame: neatsakingas lošimas gali tapti priklausomybės nuo azartinių lošimų priežastimi

Laimės ratas - (ang. „Wheel Of Fortune“)

Paprastas bei labai greitas žaidimas, turintis dinamišką pasiūlą.

ŽAIDIMO EIGA

Žaidimo vedėja tiesioginiame eteryje pristato laimės ratą, kurį pasuka prieš laikrodžio rodyklę ir tuomet lengvu rankos mostu jį išsuka pagal laikrodžio rodyklę. Vieno tiražo metu ratas sukamas vieną kartą, išskyrus atvejus, kai sukimas privalo būti pakartotas. Rato sukimas, o tuo pačiu ir tiražas skaitomas sėkmingu, jei ratas pagal laikrodžio rodyklę apsisuka ne mažiau nei 3 kartus. Rato sukimo pradžia yra laikomas momentas, kai žaidimo vedėja rankos judesiu pajudina ratą taip, kad žymeklis paliktų sekciją, kurioje stovėjo, o pats ratas suktųsi pagal laikrodžio rodyklę. Tiražo rezultatu yra laikomas skaičius, ar simbolis, kuriuo yra pažymėtas sektorius, kuriame atsiduria žymeklis po sukimo pradžios ratui apsisukus bent 3 kartus.

Žaidime yra vienas statymų ratas, kurio metu priimami statymai už pasiūloje esančius interpretacijų variantus. Statymų ratas vyksta tarp tiražų ir trunka apie dvi minutes. Tiražai organizuojami kasdien kas 2 minutes.