Draudžiama lošti nuotolinius stalo lošimus ir lošimus a kategorijos automatais asmenims, kuriems nėra sukakę 21 metai. Draudžiama lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų. įspėjame: neatsakingas lošimas gali tapti priklausomybės nuo azartinių lošimų priežastimi

Bakara žaidimas (Live)

realiu laiku vykstantis žaidimas eiga bei taisyklėmis beveik nesiskiriantis nuo įprastai lošimo namuose siūlo žaidimo Baccarat (arba kitaip – Punto Banco).

ŽAIDIMO EIGA

Žaidime dalyvauja du žaidėjai – Player ir Banker, kuriems kiekviename tiraže žaidimo vedėja padalina po dvi kortas. Kortos žaidėjams dalinamos po vieną paeiliui, kol abu žaidėjai turi po dvi atverstas kortas. Pirmąją kortą visada gauna Player. Specifinėse situacijose Player ir/arba Banker žaidimo vedėja padalina trečiąją kortą. Žaidimo tikslas yra surinkti taškų sumą kuo artimesnę arba lygią 9 (devyniems). Laimi žaidėjas, kuris po kortų padalinimo situacijoje, kai pagal taisykles nebegali būti duodama daugiau kortų, turi taškų sumą artimesnę 9 (devyniems). Žaidime galimos lygiosios, jei Player ir Banker po visų kortų padalinimo turi vienodą taškų sumą.

Skaitinės reikšmės kortų nuo dviakės (2) iki devynakės (9) imtinai taškų vertė yra tos kortos akių skaičius. Veidų kortos (valetai, damos, karaliai) ir dešimakės (10) vertinamos 0 (nuliu). Tūzo vertė yra lygi 1 (vienam) taškui. Žaidėjo kortų vertė taškais skaičiuojama sudedant visų žaidėjo turimų kortų taškų vertes. Jei taškų suma yra dviženklis skaičius, tai pirmasis to skaičiaus skaitmuo yra ignoruojamas, ir kortų vertė taškais yra nustatoma žiūrint tik į antrąjį to skaičiaus skaitmenį.

Pavyzdžiui, devynakė (9) ir keturakė (4) sumoje sudaro 13, taigi rezultatas bus 3; arba septynakė (7) ir aštuonakė (8) sumoje sudaro 15, tai rezultatas bus 5).

Dar neprasidėjus dalinimui vyksta pirmasis statymų ratas, kurio metu galima pasirinkti ir atlikti statymus už vieną ar daugiau pasiūloje esančių statymo variantų. Po pirmojo statymų rato Player padalinama pirmoji korta, ekrane pasirodo pasikeitę statymo variantų koeficientai ir prasideda antrasis statymų ratas. Pirmajame statymų rate atlikti statymai visiškai nedaro įtakos antrojo statymų rato statymams, todėl žaidėjas gali atlikti statymą už tą patį variantą daugiau nei vieną kartą. Po antrojo statymų rato Banker padalinama pirmoji korta, ekrane pasirodo pasikeitę statymų variantų koeficientai ir prasideda trečiasis statymų ratas. Po šio statymų rato Player ir Banker gauna po antrąją ir, jei reikia, po trečią kortą. Suskaičiuojami rezultatai ir ekrane pažymimas dalinimo laimėtojas.

Žaidime galimos lygiosios, jei Player ir Banker po visų kortų padalinimo turi vienodą taškų sumą. Lygiųjų atveju, žaidėjams stačiusiems už šią baigtį išmokami laimėjimai pagal pasiūloje buvusį koeficientą, o visiems žaidėjams atlikusiems statymus už Player ir/arba Banker, grąžinami jų atlikti statymai (koef. prilyginamas vienetui).