Pokerio taisyklės

By 2019-04-23 29 balandžio, 2019 Pokerio taisyklės, Pokeris

Pradžioje padalinamos šešios skirtingos rankos, kiekviena ranka gauna po dvi atverstas kortas, vėliau žaidimo eigoje atverčiamos penkios bendrosios kortos – Board. Atverčiamos kortos ir rezultatai fiksuojami remiantis vaizdo transliacija bei skenerio, fiksuojančio ant stalo atverčiamas kortas, parodymais.

Žaidimo tikslas yra sudaryti kuo aukštesnę įmanomą penkių kortų kombinaciją, naudojantis turima ranka (panaudojant vieną arba abi kortas) ir bendrosiomis penkiomis (Board) kortomis. Laimi ranka arba rankos, sudariosios aukštesnę penkių kortų kombinaciją nei kitos rankos.

Lygiosios. Žaidime įmanomos lygiosios, jei dvi ar daugiau rankų sugeba sudaryti vienodą aukščiausią kombinaciją. Tokiu atveju laimėjimai išmokami visiems žaidėjams, kurie atliko savo statymus už vieną iš laimėjusių rankų bet kuriame statymų rate. Jei maksimali kombinacija atsiverčia bendrosiose kortose, laimi visos rankos ir laimėjimai išmokami visiems žaidėjams, atlikusiems statymus už bet kurią ranką bet kuriame statymų rate.

Galimos kombinacijos (nuo silpniausios iki stipriausios):

Aukšta korta (High Card): tai kortų derinys, kuris neatitinka nei vienam iš žemiau minėtų. Laimi tas, kuris turi aukščiausią kortą.

Pora (Pair): dvi vienos vertės kortos. Du karaliai, arba du tūzai ir pan. Keletui žaidėjų turint tokią kombinaciją, laimi tas, kurio kortų vertė didesnė. Jei abiejų žaidėjų poros vienodo stiprumo, laimi tas, kurio palaikančioji korta (kicker) didesnės vertės.

Dvi poros (Two pairs): tai dviejų kortų porų kombinacija, turinčių tą pačią vertę. Jei dvi poras turi keletas žaidėjų, laimi tas, kurio kortos aukštesnės. Jei abiejų žaidėjų poros vienodo stiprumo, laimi tas, kurio palaikančioji korta (kicker) didesnės vertės.

Trys vienodos (Three of a kind): tai trijų vienodų verčių kortų derinys. Jei keli žaidėjai turi tokią pačią kombinaciją, laimi tas kurio trys vienodos kortos aukštesnės. Jei du žaidėjai turi tokias pat tris vienodas kortas – laimi tas, kurio ketvirtoji ir/ar penktoji kortos aukštesnės vertės. 

Eilė (Straight): tai penkios viena po kitos einančios kortos. Jei du žaidėjai turi tokią pačią kombinaciją, laimėtojas nustatomas pagal paskutinę sekos kortą. Tūzas gali būti skaičiuojamas kaip žemiausia arba aukščiausia korta, t.y. sudaryti žemiausią eilę (A-2-3-4-5) arba aukščiausią (T-J-Q-K-A).

Spalva (Flush): tai penkios vienodos rūšies (mosties) kortos. Jei du žaidėjai turi šią kombinaciją, laimėtojas nustatomas pagal kortų seką.

Pilnas namas (Full House): trijų vienodų verčių ir dviejų vienodų verčių kortų kombinacija. Jei žaidėjai turi keletą pilnų namų, laimėtojas nustatomas pagal trijų vienodų verčių dydį, pavyzdžiui, trys karaliai yra aukštesni nei trys damos. Jei keli žaidėjai turi vienodą trijų vienodų verčių dydį, laimi tas, kurio poros vertė didesnė.

Keturios vienodos (Four of the kind): keturios vienos skaitinės vertės kortos. Jei žaidėjai turi po keturias vienodas, laimi tas, kurio keturių vienodų kortų kombinacija aukštesnė. Jei abiejų žaidėjų keturios vienodos identiškos, laimi tas, kurio palaikančioji korta (kicker) didesnės vertės.

Eilė ir spalva (Straight Flush): tai penkios iš eilės einančios tos pačios rūšies (mosties) kortos. Jei keli žaidėjai turi tokią pačią kombinaciją, laimėtojas nustatomas pagal kortų seką.

Karališkoji spalva (Royal Flush): stipriausia kombinacija – tos pačios rūšies (mosties) kortos nuo dešimtuko iki tūzo.